Skip to content

Stedenbouw

Stedenbouw geeft context aan onze gebouwen. Architectuur valt pas echt op zijn plek als het stevig verankerd is in zijn leefgemeenschap, open ruimte of stedelijke omgeving. Met een open vizier ontwerpen we leefomgevingen met een goede sociale samenhang. Of het nu gaat om een uitbreidingslocatie, een inbreiding in het stedelijk gebied of een duinlandschap, we zoeken altijd naar verbinding van mens en omgeving waarbij open ruimte en bebouwing elkaar versterken. Beleving, duurzaamheid , flora en fauna, historie en toekomst worden op creatieve en realistische wijze met elkaar verbonden.

Back To Top