Skip to content
project:
Sassembourg
locatie:
Sassenheim
omschrijving:
Multifunctioneel woon en zorg gebouw
omvang:
23.000 m2
opdrachtgever:
Woonstichting Vooruitgang
jaar:
2002-2015
status:
Opgeleverd
Sassembourg,
Sassenheim

Het ontwerp van SassemBourg is de uitwerking van het vooruitstrevende concept van opdrachtgever Woonstichting Vooruitgang om een ontmoetingsplek voor jong en oud te bouwen, waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en interactie met de buitenwereld blijven houden. Architectenbureau Van Egmond is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwerp van het concept.

Het gebouw huisvest een innovatieve mix van welzijn, zorg, activiteiten en (levensloopbestendige) woningen, en sluit hiermee aan op het ontwikkelende behoefte patroon van haar bewoners. Daarnaast maakt dit directe communicatie tussen zorg- en serviceverleners onderling mogelijk. Het gebouw fungeert tevens als verzorgingscentrum voor de regio.

Architectuur

Het gebouw is vorm gegeven in een vriendelijke architectuur waarbij de menselijke maat centraal staat. Vanaf de voorkant, met de twee lage vleugels wordt het gebouw trapsgewijs opgebouwd naar een hoogte van zes bouwlagen. Een langgerekte gele baksteen afgewisseld met horizontale betonbanden en overkragende luifels in een gevel met ruime raamopeningen, geven het gebouw zijn ritmiek. Twee zijvleugels omarmen het levendige buitenplein, hier tussen komt de bezoeker binnen in de grote centrale hal. Door het binnenvallende daglicht door de centrale koepel ontstaat de sfeer van een intiem dorpsplein. De publieke ruimtes lopen in elkaar over en worden verbonden door duidelijke zichtassen. In het achterliggende atriumgebouw komt een zee aan daglicht binnen. De heldere opzet maakt het heel makkelijk om in het centrum de weg te vinden.

De vele groenvoorzieningen in het gebouw en de grote daktuin op de tweede verdieping zorgen voor een parkachtige sfeer.

Duurzaam gebouwd voor de toekomst

In het ontwerp is flexibiliteit een speerpunt zodat het gebouw kan inspelen op wisselend gebruik in de toekomst.

Zowel de publieke ruimtes als de wooneenheden worden rond vaste kernpunten gebouwd en kunnen indien gewenst eenvoudig modulair anders worden ingedeeld of naar behoefte worden vergroot of verkleind. PV cellen en een warmte koude opslag- systeem maken het gebouw zeer energiezuinig.

Het vernieuwende ontwerp mag rekenen op veel nationale en internationale belangstelling. Delegaties komen vanuit Europa en China kijken hoe wij vorm hebben gegeven aan het maatschappelijke vraagstuk van zorg, wonen en welzijn voor jong en oud.

tags:
Back To Top