Skip to content
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
Zaandam Praktijkschool De Faam van Egmond, architecten
project:
Praktijkschool De Faam
locatie:
Bloksven, Zaandam
omschrijving:
nieuwbouw praktijkschool De Faam
omvang:
1.650 m²
opdrachtgever:
ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs
jaar:
2013-2016
status:
Opgeleverd
De Faam,
Zaandam

In opdracht van ZAAM, stichting voor confessioneel voortgezet onderwijs, en de gemeente Zaandam heeft Van Egmond de nieuwe huisvesting ontworpen voor praktijkschool de Faam. Door veroudering van het bestaande schoolgebouw en een drastische onderwijsvernieuwing werd nieuwe huisvesting noodzakelijk. In nauwe samenwerking met het complete onderwijsteam zijn de architecten van Van Egmond aan de slag gegaan met het vertalen van de onderwijsvisie voor praktijkonderwijs naar een ruimtelijk concept. Een ruime vide met grote trap en daaraan geschakelde open leerpleinen en ontmoetingsruimtes vormt de ruimtelijke drager voor het ontwerp. Het onderwijs vindt plaats in open ruimtes en transparante praktijklokalen die zowel van binnen het gebouw als van buiten zichtbaar zijn.

Het toepassen van een sheddak met grote daklichten zorgt ervoor dat het daglicht door middel van de vide tot diep in het gebouw kan doordringen. Het getande dak geeft het onderwijsgebouw een sterke eigen identiteit ten opzichte van de naastgelegen vmbo-school en nieuwe te realiseren sporthal. De robuuste architectuur in een strakke, paars bruine donkere baksteen, sluit aan bij het nieuwe praktijkonderwijs van de Faam.

Door de koppeling met de vmbo-school Pascal Zuid op hetzelfde terrein konden onderwijsfuncties worden gecombineerd. Hiervoor was een grondige aanpassing nodig in de bestaande school waarbij ook hier onderwijsvernieuwende ontwerpen zijn doorgevoerd. Van Egmond was ook verantwoordelijk voor dit ontwerp.

tags:
Back To Top