Skip to content
project:
De Bloesemtuin
locatie:
Nieuwe Sloot, Alphen aan den Rijn
omschrijving:
ontwikkeling moderne tuinstad wijk voor starters
omvang:
81 grondgebonden woningen, speelplaats en boomgaard
opdrachtgever:
Niersman / R.A. van Leeuwen
jaar:
2012-2016
status:
Opgeleverd
De Bloesemtuin,
Alphen aan den Rijn

Geïnspireerd op de tuinstad gedachte uit het begin van de vorige eeuw, is er een tender uitgeschreven om een groene en sociaal duurzame ontwikkeling te realiseren aan de rand van het centrum van Alphen aan den Rijn. De driehoekige locatie, gelegen tussen eilanden in de aangrenzende nieuwbouw locatie en het oude dorp vormt een schakel om deze twee zones met elkaar te verbinden. Doorzichten, bruggen, fietsverbindingen en parkeren zijn opgelost in de korte groene woonstraten. De gebogen straatjes in de radiale planopzet zorgen voor korte zichtlijnen en besloten karakter. Bloesembomen sieren de route langs het water. Centraal in het plan ligt een speelplaats voor de jongste bewoners.

De woningen zijn typische hollandse huizen van twee lagen plus een kapverdieping. De langskappen zijn voorzien van dwarskappen op stedenbouwkundig belangrijke posities. De gevels zijn ontworpen als een goede basis waarbij de consument zelf uit een rijke bibliotheek aan opties de vormgeving heeft kunnen bepalen. Grote ramen of juist twee kleinere, luiken of een frans balkon, een erker of een bloembak met bankje in de voortuin, dit is slechts een greep uit de diverse mogelijkheden. Ook in materialisatie is ruimte gemaakt voor een breed pallet aan keuzes: verschillende tinten baksteen of wit keimwerk en vrije keuze in de kleur en uitvoering van de voordeur. Dit geeft de wijk een organisch gegroeid gevoel terwijl vooraf alles op elkaar is afgestemd, passend binnen het geldende beeldkwaliteitsplan. De gevarieerde keuzes van de kopers hebben de wijk tot een levendige woonomgeving gemaakt waarbij men trots is op de herkenbaarheid van de eigen woning.

tags:
Back To Top