Skip to content

Hotels van Oranje, Groen licht voor bouwplan aan Noordwijkse boulevard!

Na uitspraak van de Raad van State is de vergunning voor de plannen van Hotels van Oranje onherroepelijk. Aan de boulevard van Noordwijk zal naast de vuurtoren een nieuwbouw komen van hotel en congresfaciliteiten, restaurants, luxe appartementen en ondergrondse parkeergarage.  

Dit beeld bepalende project aan de boulevard heeft heel wat stof doen opwaaien. Wij zijn dan ook verheugd dat na bijna 10 jaar van planvorming, vele dialogen, vele aanpassingen, nu de finale uitspraak is gekomen van de Raad van State waarmee de omgevingsvergunning een feit is!  Wij danken allen die de afgelopen jaren constructief en kritisch hebben meegewerkt om het plan optimaal uit te werken. Klaar voor de volgende fase!

 

Back To Top