Skip to content
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
Koudekerk aan den Rijn Rijnpark van Egmond, architecten
project:
Rijnpark
locatie:
Koudekerk aan den Rijn
omschrijving:
uitbreidingsplan Koudekerk aan den Rijn
omvang:
ca. 275 woningen in een mix van grondgebonden en gestapelde bouw
opdrachtgever:
Niersman Bouw Ontwikkeling
jaar:
2009-heden
status:
In ontwikkeling
Rijnpark,
Koudekerk aan den Rijn

Deze uitbreidingswijk is gelegen tussen een bestaande woonwijk uit de jaren ‘70 enerzijds en een industrie- en bedrijventerrein anderzijds. Aan de zuidzijde grenst deze aan de Oude Rijn.

Vanuit een masterplan heeft van Egmond een nieuwe leefgemeenschap ontworpen waarbij de aansluiting met de omgeving een enorm belangrijke kwaliteit is. Naast een goede fysieke aansluiting op de bestaande woonwijk, is er ruimte gekomen voor een ruim groengebied met waterstructuur om de scheiding met de bedrijvigheid te markeren.

De nieuwe woonstraten zijn divers in architectuur en in woningtypologie. Van gestapelde bouw aan de Oude Rijn, tot rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen op de eilanden, voor elke doelgroep is er plek. Woningen zijn geplaatst in een hofstructuur, waarbij er veelal plek is voor parkeren in parkeerhoven achter de woningen. Hiermee is er meer ruimte voor openbaar groen, parken en speelgelegenheid. De sociale duurzaamheid wordt hiermee vergroot.

Er wordt ingezet op duurzame energieconcepten waarbij water, groen en hitte-stress onderdeel uitmaken van een integrale aanpak. Flora en fauna wordt door de grote toevoeging van groene ruimten sterk verbeterd.

tags:
Back To Top